تبلیغات
روستای چلیچه - چلیچه قدیم !!!
چهارشنبه 26 بهمن 1390

چلیچه قدیم !!!

   نوشته شده توسط: مهدی مختاری    


عکاس : عباس مرتضاییتیم فوتبال چلیچه قدیم ( 20 سال پیش )